Les festes d’estiu a la Vall de Gallinera s’inicien al poble de Benirrama el 24 de juliol