Actualment no hi ha esdeveniments a La Font d'en Carròs