El lloc web s’executa sobre WordPress, mitjançant el tema Newspaper, realitzat per Tagdiv.

La lletra del logo de Diània.tv és Typography Times , de Tipografia Leone Firenze 

Les frases sobre Diània estan extretes del llibre “Meravelles de Diània” de Joan Pellicer, d’Edicions del Bullent. El podeu comprar al següent enllaç.